Mashie AB har möjlighet att erbjuda videokonferensutbildning samt webbutbildningar som option.

Eftersom antalet personer som berörs av införandet av kostplaneringssystem är stort, samt att ny personal kan tillkomma under avtalstiden, kan Mashie AB erbjuda ett sk Blended Learning-paket (blandat lärande). Utbildningen är därmed en mycket kostnadseffektiv kombination av lärarledda utbildningstillfällen och sk. e-learning via Internet som anpassas pedagogiskt efter målgruppen. Kursproduktionen och den webbaserade e-learningplattformen (Luvit) står Mashie ABs systerbolag Grade AB för. Se mer om e-learning och lärplattformen Luvit på www.grade.se

Med Luvit får man fullständig kvalitetsuppföljning och statistikinformation ner på individnivå, vilket säkerställer att alla medarbetare har rätt kompetens.

Beställarutbildningen kan med fördel genomföras som Internet-baserade självstudier för nyutbildning, kvalitetssäkring och uppföljning. Driftlicens för lärplattformen Luvit tillkommer. Plattformen kan naturligtvis användas även till andra utbildningar inom organisationen.

Start typing and press Enter to search