Produktionshantering i Mashie

Påbyggnadsutbildning i Mashies Produktionsmodul.
Målsättningen är att kursdeltagarna skall ha övergripande kännedom om Mashie och dess uppbyggnad samt kunna utföra de arbetsmoment som krävs för beställning respektive produktion på lokal nivå.

Kurslängd: 2 dagar
Plats: På plats hos er, eller i våra lokaler
Målgrupp: Administratörer, systemägare, produktions-/kökspersonal och ansvariga för beställare av måltider

Kursinnehåll (bl.a.)

 • Grundläggande funktioner för Produktion i Mashie
 • Uppsättning av Produktionskök och Beställare/Kund
 • Specialkoster
 • Varulistor, Beställningssortiment
 • Leveransenheter
 • Priser/Prisgrupper
 • Produktionshantering (kök)
 • Hantering av måltids- och varubeställningar
 • Etiketter/produktionsunderlag/faktureringsunderlag
 • Specialkosthantering i produktionen
 • Rapporter/statistik
 • Inköp/leverantörsbeställningar
 • Överföring av faktureringsunderlag till ekonomisystem

Kursintyg
Kursdeltagare med godkänt resultat på kursen erhåller kursintyg.

Anmälningsvillkor
Anmälan är bindande.

Start typing and press Enter to search