Utöver generell konsultation i vad ni bör tänka på med avseende på drift av systemen så erbjuder vi även tjänsterna nedan.

Mashie

Mashie-systemet levereras normalt som en så kallad SaaS-lösning (Software as a Service), vilket innebär att funktionerna tillhandahålls för användarna av Mashie AB som en helt webbaserad tjänst på Internet, där programuppdateringar, service-/support, backup etc. hanteras centralt.
Drift och underhåll av systemet ingår och sker centralt liksom uppdateringar av livsmedelsregister från Livsmedelsverket och DABAS, automatisk backupptagning, support/helpdesk samt kontinuerliga uppdateringar och förbättringar av ingående programfunktioner.

Aivo

  • Installationsstöd – Om ni saknar egen IT-avdelning eller önskar att vi ska installera Aivo.
  • Backuprutiner
  • Inställningar
  • Drift av Aivos Hostingtjänst.

Hosting

  • Samtliga program används över internet.
  • All uppdatering sköts av oss och ni är därför helt oberoende av stöd från er IT- avdelning.
  • Ni köper ”rätten” att använda programmet. Ni tecknar Support- och underhållssavtal och kan när som helst ”flytta” ert program till en lokal server.
  • Ni äger ert eget material.

Tekniska Tjänster

Start typing and press Enter to search