Vi ger dig möjligheten att påverka miljön med Klimatdatamodulen!

Erbjudande!
Beställer ni Klimatdatamodulen innan den 1 december så bjuder vi på avgiften i 3 månader!

Maten står för ca 25 % av den totala konsumtionsdrivna klimatpåverkan i Sverige. Detta ökar vikten av bra verktyg för att underlätta klimatsmarta val i kök och restauranger. Vi har glädjen att presentera Klimatdata, en klimatdatamodul i Mashie och Aivo by Mashie och ett praktiskt verktyg för klimatsmart menyplanering och uppföljning i skola, vård och omsorg. Klimatmodulen levereras av RISE (f.d. SP) i ett samarbete med Mashie AB.

Med hjälp av modulen Klimatdata:
– är det möjligt att följa klimatpåverkan för olika livsmedel och maträtter i matsedeln
– är det möjligt att se hur stor klimatpåverkan blir, beroende på hur och var råvarorna är odlade
– kan ni följa upp måltidernas klimatpåverkan och ta fram underlag till politiker, miljöstrateger och upphandlare

Önskar ni mer information om Klimatdatamodulen, tag kontakt med oss på info@mashie.se eller på 08-564 823 80

Start typing and press Enter to search