Aivo betyder hjärna på finska.

”Björn Hellström är köksdatorns gudfader! Han har outtröttligt berett marken för ett datoriserat storkök. Nu står vi på tröskeln till dataåldern, också inom institutionernas matlagning. Därför har vi givit honom, och hans medarbetare på AIVO AB, 1988 års GULDTALLRIK!”
Så lyder motiveringen till ”Guldtallriken” som årligen delas ut av tidningen ”Restauranger och Storkök”.

1984 fick civilekonomen Björn Hellström uppdraget att digitalisera receptboken ”Kokbok för Storkök”. Tidigare hade ’den blå lådan’ varit bibeln för alla inom storhushållsbranschen och nu skapades nästa generation i datorform. Kokbokens datorisering och samarbetet med kunderna inspirerade Björn till nya stödprogram för professionell måltidsservice. Därmed bildades Aivo.

Kokbokens datorisering och samarbetet med kunder inspirerade till nya program. Produktutvecklingen har sedan varit stark. Nya program har skapats kontinuerligt och de befintliga har anpassats löpande efter önskemål från kunderna. Samhällstrender och den snabba teknikutvecklingen har givetvis också haft en stark påverkan på Aivos produkter.

Det verktyg som Aivo utvecklar är under ständig förändring och ser i dag helt annorlunda ut än det som presenterades på marknaden på 80-talet. Programmen används av såväl små som stora kök och i antal är det kommuner som dominerar bland kunderna. Aivo är idag huvudleverantör till flertalet av de privata aktörer som sköter driften av kök inom den offentliga sektorn.

Sedan 2016 års uppdatering har Aivo2000 nytt namn till Aivo by Mashie.

Aivo var representerat i samtliga nordiska länder när 90-talet började. Idag är Aivo fortfarande starkt och finns som ett dotterbolag till Mashie liksom i Norge samt Finland.

Historia - Aivo

Start typing and press Enter to search