Två starka, framgångsrika företag, Mashie AB och Aivo AB har gått ihop och är tillsammans Nordens ledande leverantör av verksamhetsstöd och tjänster för planering och produktion av måltider inom restaurang och storkök. Det gemensamma företagsnamnet är Mashie AB men vi levererar två varumärken – Mashie och Aivo by Mashie.

Mashie 

Vi står dagligen för kvalitet och inspiration för 1 000-tals professionella användare inom restaurang- och storköksbranschen för alla verksamheter oavsett storlek. Vi erbjuder användarvänliga IT-stöd som gör det lätt att beräkna, leverera och servera anpassad mat med rätt näring, till rätt pris och i rätt tid. För att vi alltid ska ligga i framkant när det gäller produktutveckling lägger vi stor vikt vid att ta hjälp av och lyssna på våra användare. Tack vare detta är våra produkter väl förankrade i verkligheten, vilket är en av våra främsta styrkor. I och med sammanslagningen hösten 2015 har företaget växt och vi är nu ett team på 34 medarbetare bestående av kostekonomer, dietister, säljare, verksamhetsutvecklare, projektledare, IT-tekniker och ett stort utvecklingsteam. Alla anställda, oavsett bakgrund, har förutom en hög teknisk kompetens och/eller kostbakgrund, ett stort engagemang och ett genuint intresse för kundens verksamhet. Vi strävar alltid efter ett arbetsklimat som möjliggör en bra balans mellan arbete och fritid och vi får ofta höra från våra kunder att det är lätt och roligt att jobba tillsammans med oss.

Aivo och Mashie har var för sig varit ledande inom sina respektive geografiska områden och kundsegment. Båda är leverantörer av system och tjänster till kommuner, landsting och facility management kedjor i Sverige. Mashie är även den ledande leverantören av Internetbaserade recepthanteringslösningar till livsmedelsindustrin i Sverige medan Aivo är väl etablerade inom offentlig sektor i Norge och Finland.

Mashie AB är sedan våren 2015 ett privat och delvis personalägt bolag. Mashie AB har kontor i Malmö (HK), Stockholm, Helsingborg, Åbo och Trondheim.

Start typing and press Enter to search