0

Aivo går samman med Mashie

Aivo går samman med Mashie och därmed bildas Nordens ledande leverantör av tjänster och verksamhetsstöd för planering och produktion av måltider inom restaurang och storkök. Aivo och Mashie är [...]

0

Monterro tillsammans med ledningen förvärvar Mashie från InXL innovation

Monterro har tecknat avtal om förvärv av InXL innovation AB (”InXl”)s dotterbolag Mashie AB (”Mashie”). Monterro ser stora möjligheter att tillsammans med bolagsledningen vidareutveckla och [...]